Yleiskatsahdus
Lastentalo Musikatti oy aloitti toimintansa yksityisenä päiväkotina 2.1.1998 Rauman kaupungin päiväkodin Ottilankallion entisissä tiloissa.
Nykyiseen kiinteistöön Osmonkadulle Musikatti muutti kesällä 2000.
Musikatin tavoitteena on tarjota 1-6-vuotiaille musiikki- ja taide-, sekä liikuntapainotteista yksilöllistä päivähoitoa.
Kasvatusperiaatteista lyhyesti
Toteutamme hoidossa ja kasvatuksessa Freinet-pedagogiikkaa, sekä tarjoamme pysyvät ihmissuhteet omaavaa hoitoa.
Lasta kunnioitetaan yksilönä ja kuunnellaan hänen mielipiteitään sekä otetaan hänen toiveensa huomioon toiminnan suunnittelussa.
Lapselle luodaan mahdollisuudet kehittää omia vahvuuksiaan henkilökunnan erityisosaamisen avulla.
Toimintaperiaatteista
Musikatin lapset on jaettu ikäryhmiin aamupäivän toiminnan ajaksi, muulloin olemme kaikki yhdessä käyttäen kaikkia Musikatin tiloja.
Kaikkien ryhmien toiminta koostuu musiikista, liikunnasta, kuvataiteesta, retkistä ja ulkoilusta.
Metsämörri-retkiä teemme lähimetsään.
Ryhmät
Pillit ja Pullat
ovat alle 2-vuotiaiden ryhmä. Tämän ryhmän vetäjänä on aina sama aikuinen. Perushoito on tällä ryhmällä tärkeintä. Lapset touhuavat toiminnassa itse opetellen ja tarvittaessa autetaan. Toiminta toteutetaan joustavasti lasten ehdoilla.

Töpöt
ryhmissä on 3 -vuotiaita. Töpöt harjoittelevat itse arkirutiineja pukeutumisesta syömiseen.

Murret
ryhmässä on 4 vuotiaita. Ryhmässä on aina aikuinen vetämässä ryhmän toimintaa leikinomaisesti.

Monnit
ovat 4-5-vuotiaita. Heidän toimintansa on monipuolista ikä- ja kehitystasoa vastaavaa. Ryhmä tekee paljon projektiluontoisesti töitä eli samaa asiaa voidaan tutkia pitkäänkin. Toiminnan ideat lähtevät usein lapsilta.