Yleiskatsahdus
Lastentalo Musikatti oy aloitti toimintansa yksityisenä päiväkotina 2.1.1998 Rauman kaupungin päiväkodin Ottilankallion entisissä tiloissa.
Nykyiseen kiinteistöön Osmonkadulle Musikatti muutti kesällä 2000.
Musikatin tavoitteena on tarjota 1-6-vuotiaille musiikki- ja taide-, sekä liikuntapainotteista yksilöllistä päivähoitoa.
Kasvatusperiaatteista lyhyesti
Toteutamme hoidossa ja kasvatuksessa Freinet-pedagogiikkaa, sekä tarjoamme pysyvät ihmissuhteet omaavaa hoitoa.
Lasta kunnioitetaan yksilönä ja kuunnellaan hänen mielipiteitään sekä otetaan hänen toiveensa huomioon toiminnan suunnittelussa.
Lapselle luodaan mahdollisuudet kehittää omia vahvuuksiaan henkilökunnan erityisosaamisen avulla.
Toimintaperiaatteista
Musikatin lapset on jaettu ikäryhmiin aamupäivän toiminnan ajaksi, muulloin olemme kaikki yhdessä käyttäen kaikkia Musikatin tiloja.
Kaikkien ryhmien toiminta koostuu musiikista, liikunnasta, kuvataiteesta, retkistä ja ulkoilusta.
Metsämörri-retkiä teemme lähimetsään.
Ryhmät
Pillit ja Pullat
ovat alle 2-vuotiaiden ryhmä. Tämän ryhmän vetäjänä on aina sama aikuinen. Perushoito on tällä ryhmällä tärkeintä. Lapset touhuavat toiminnassa itse opetellen ja tarvittaessa autetaan. Toiminta toteutetaan joustavasti lasten ehdoilla.

Töpöhännät
ryhmässä on 2-4 vuotiaita. Tässä ryhmässä on aina aikuinen vetämässä ryhmän toimintaa leikinomaisesti.Töpöt harjoittelevat itse arkirutiineja pukeutumisesta syömiseen.Ryhmä jaetaan toisinaan pieniin ja isoihin töpöihin toiminnan aikana.

Murret
ovat 4-5-vuotiaita. Heidän toimintansa on monipuolista ikä- ja kehitystasoa vastaavaa. Ryhmä tekee paljon projektiluontoisesti töitä eli samaa asiaa voidaan tutkia pitkäänkin. Toiminnan ideat lähtevät usein lapsilta.

Monnit
ovat 6-vuotiaita eskarilaisia. Esiopetus on maksutonta ja opetus tapahtuu pienryhmässä. Eskarissa toimitaan usein projektiluontoisesti. Taidepajassa valmistetaan oma minä-kirja kirjansidontatekniikalla ja teatterinukkeja. Musiikissa isoimpina juttuina ovat oman laulun ja soittimen teko. Liikunnassa mm. yleisurheilu ja uimakoulu.