Yleiskatsahdus
Lastentalo Musikatti oy aloitti toimintansa yksityisenä päiväkotina 2.1.1998 Rauman kaupungin päiväkodin Ottilankallion entisissä tiloissa.
Nykyiseen kiinteistöön Osmonkadulle Musikatti muutti kesällä 2000.
Musikatin tavoitteena on tarjota 1-6-vuotiaille musiikki- ja taide-, sekä liikuntapainotteista yksilöllistä päivähoitoa.
Kasvatusperiaatteista lyhyesti
Toteutamme hoidossa ja kasvatuksessa Freinet-pedagogiikkaa, sekä tarjoamme pysyvät ihmissuhteet omaavaa hoitoa.
Lasta kunnioitetaan yksilönä ja kuunnellaan hänen mielipiteitään sekä otetaan hänen toiveensa huomioon toiminnan suunnittelussa.
Lapselle luodaan mahdollisuudet kehittää omia vahvuuksiaan henkilökunnan erityisosaamisen avulla.
Toimintaperiaatteista
Musikatin lapset on jaettu ikäryhmiin aamupäivän toiminnan ajaksi, muulloin olemme kaikki yhdessä käyttäen kaikkia Musikatin tiloja.
Kaikkien ryhmien toiminta koostuu musiikista, liikunnasta, kuvataiteesta, retkistä ja ulkoilusta.
Metsämörri-retkiä teemme lähimetsään.
Ryhmät
Pillit ja Pullat

Töpöt

Murret

Monnit

Ryhmät jakautuvat lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti.